EN

Zespół

dr hab. Iwona Sagan, prof. UG

Kierownik Katedry Geografii Społeczno-Ekonomicznej
Koordynator Centrum Doskonałości RECOURSE
e-mail: geois@ug.edu.pl

dr hab. Stefan Bouzarovski, prof. UG

Profesor wizytujący (University of Manchester)
e-mail: stefan.bouzarovski@manchester.ac.uk

prof. James Wesley Scott

Profesor zwyczajny
e-mail: james.scott@uef.fi

dr Magdalena Szmytkowska

Zastępca Kierownika Katedry Geografii Społeczno-Ekonomicznej
Adiunkt
e-mail: geoms@ug.edu.pl

dr Antoni Korowicki

Starszy wykładowca
e-mail: geoak@ug.edu.pl

dr Jakub Szlachetko

Adiunkt
mail: jakubszlachetko@gmail.com

dr Wojciech Portalski

Starszy wykładowca
e-mail: geowp@ug.edu.pl

dr Joanna Skupowa

Starszy wykładowca
e-mail: geojs@ug.edu.pl

mgr Jacek Niesyt

Pracownik naukowo-techniczny
e-mail: geojn@ug.edu.pl

mgr Katarzyna Barańczuk

Koordynatorka techniczna projektów
Sekretariat
e-mail: kgse@ug.edu.pl

mgr Anna Kruk

Koordynatorka techniczna projektów
Sekretariat
e-mail: anna.kruk@ug.edu.pl

mgr Dominika Studzińska

Asystentka naukowa
e-mail: geods@ug.edu.pl

mgr Rafał Gajewski

Asystent Naukowy
e-mail: rafal.gajewski@im.edu.pl