EN

Seminaria

Seminaria RECOURSE są projektem własnym Katedry Geografii Ekonomicznej, będącym kontynuacją działalności Centrum Doskonałości RECOURSE (Research and Education Centre for Urban Socio-Economic Development). Odbywają się nieregularnie w środy między 13:00 a 15:00 w sali B-214 Instytutu Geografii i są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. O każdym wydarzeniu informujemy na facebooku, zaś od niedawna staramy się również umieszczać nagrania wystąpień na vimeo. Najbliższe seminaria:

17 maja 2017 r.
prof. James W. Scott, Uniwersytet Gdański, Katedra Geografii Ekonomicznej
East-West Divisions as an Imaginary of European Crisis

31 maja 2017 r.
dr Dorota Celińska-Janowicz, Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych
Lokalny potencjał adaptacyjny i metodologia jego pomiaru

28 czerwca 2017 r.
prof. Katarzyna Kajdanek, dr Jacek Pluta, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Socjologii
(Nie)dokończony proces i potrzeba tożsamości jako narracja kultury. Społeczne konteksty uczestnictwa w megawydarzeniach Europejskiej Stolicy Kultury 2016 w przestrzeni Wrocławia
Koordynatorką seminariów RECOURSE w roku akademickim 2016/2017 jest dr Maja Grabkowska.

Z pełną listą ponad 120 prelegentów i prelegentek seminariów (od 2004 roku!) można zapoznać się w tym miejscu.