EN

Projekty

Aktualne

COST „European Energy Poverty: Agenda Co-Creation and Knowledge Innovation”

Europejski Program Współpracy Naukowo-Technicznej

Poza debatą centrum/peryferie:
Nowe państwa członkowskie w konstrukcji UE

Fundator: Program Ramowy Horyzont 2020
Fundator: Narodowe Centrum Nauki

Smart City – Regional Governance for Sustainability

Fundator: Regional Studies Association

Projekt miejski

Projekt własny Katedry Geografii Ekonomicznej

Centrum Doskonałości RECOURSE

Projekt własny Katedry Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Olimpiada Geograficzna

Fundator: Polskie Towarzystwo Geograficzne

Ukończone

EUBORDERSCAPES

Fundator: Komisja Europejska (7 Program Ramowy UE)

Strategia Miasta Gdyni 2030

Fundator: Urząd Miasta Gdyni

Miasta kreatywne vs. miasta kreowane

Fundator: Narodowe Centrum Nauki

Przestrzeń życia Polaków

Fundator: Fundacja PZU i SARP

Pomorze 2030

Fundator: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

EUDIMENSIONS

Fundator: Komisja Europejska (6 Program Ramowy UE)

conDENSE

Fundator: Fundacja Volkswagena

ENCORA

Fundator: Komisja Europejska (6 Program Ramowy UE)