EN

Efekty badań nad energią w miastach

Oprawy nawiązujące do staromiejskich lamp w dzielnicy Wrzeszcz (fot. Weronika Belczewska)

Ukazał się artykuł Weroniki Belczewskiej oraz Jana Frankowskiego dedykowany oświetleniu w polityce miejskiej. Na łamach Problemów Rozwoju Miast rozstrzygamy, czy oświetlenie w mieście stanowi przedmiot zarządzania czy raczej administrowania, nawiązując do historii, prawa oraz polityki w zakresie oświetlenia w Trójmieście.

Pojawiają się także pierwsze efekty badań prowadzonych w Polsce w ramach projektu EVALUATE. Zespołowo opublikowaliśmy artykuł dedykowany związkom transformacji energetycznej z wrażliwością energetyczną Europy Środkowo-Wschodniej w czasopiśmie Geografiska Annaler B (IF=1.06). Artykuł bazuje m.in. na kilkudziesięciu wywiadach z przedstawicielami instytucji zajmujących się energetyką, mieszkalnictwem, polityką społeczną oraz ochroną środowiska w Warszawie i Gdańsku.

Zapraszamy do lektury – tym bardziej, że obydwa artykuły są ogólnodostępne!

, , , , ,