EN

Poza debatą centrum/peryferie:
Nowe państwa członkowskie w konstrukcji UE

Tytuł

Poza debatą centrum/peryferie: Nowe państwa członkowskie w konstrukcji UE
Beyond Core-Periphery Debates: New Member States in the Construction of European Union

Fundator

  • Narodowe Centrum Nauki (Polonez 1)
  • Horyzont 2020 (Marie Skłodowska-Curie COFUND)

Okres realizacji

2017 – 2018

Osoby zaangażowane

Projekt Beyond Core-Periphery Debates: New Member States in the Construction of EU jest finansowany z konkursu NCN Polonez 1 na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy, współfinansowane w ramach działań Marie Skłodowska-Curie COFUND z programu ramowego Horyzont 2020.

, ,