EN

dr Wojciech Portalski

Stanowisko

Starszy wykładowca w Katedrze Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Zainteresowania badawcze

  • przemiany społeczno-polityczne współczesnego świata i Polski
  • demografia
  • geografia przemysłu

Projekty

Wybrane publikacje

  • Portalski W., 1998, Charakterystyka i ocena dorobku ośrodka gdańskiego w dziedzinie geografii przemysłu [w:] S. Misztal, Z. Zioło (red.), Dorobek polskiej geografii przemysłu w badaniach ośrodków akademickich, Wydawnictwo Krakowskiego Oddziału PAN, Warszawa-Kraków, 203-218.
  • Portalski W., 1997, Zróżnicowanie przestrzenne popytu na studia geograficzne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 1997/98, Kwartalnik Geograficzny 4/1997, 49-54.
  • Portalski W., 1996, Geografia województwa koszalińskiego, Wydawnictwo Marek Rożak, Gdańsk.