EN

dr Stanisław Rzyski

Stanowisko

Adiunkt w Katedrze Geografii Ekonomicznej

Zainteresowania badawcze

 • jakość życia w miastach
 • tożsamość lokalna
 • postawy mieszkańców wobec wielkich inwestycji energetycznych
 • migracje

Projekty

Publikacje

 • Studzińska D., Rzyski S., 2015, Transformacja granicy i jej oddziaływanie na region. Pogranicze polsko-rosyjskie po wejściu w życie małego ruchu granicznego, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio B, 70(2), 179-190.
 • Masik G., Rzyski S., 2014, Resilience of Pomorskie region to economic crisis, Bulletin of Geography Socio-economic Series 25, 129-141.
 • Rzyski S., Stankiewicz P., 2012, Postawy amerykańskiego społeczeństwa i społeczności lokalnych wobec wydobycia gazu łupkowego [w:] Wpływ wydobycia gazu łupkowego na rozwój społeczno-ekonomiczny regionów – amerykańskie success story i potencjalne szanse dla Polski, Instytut Kościuszki, Kraków, 55-64.
 • Rzyski S., Stankiewicz P., 2012, Dobre praktyki rozwoju sektora gazu łupkowego w Ameryce Północnej w zakresie zwiększenia potencjału społeczno-kulturowego oraz budowania relacji ze społecznościami lokalnymi [w:] Wpływ wydobycia gazu łupkowego na rozwój społeczno-ekonomiczny regionów – amerykańskie success story i potencjalne szanse dla Polski, Instytut Kościuszki, Kraków, 65-70.
 • Rzyski S., Mędrzycka K., 2010, Osiedla blokowe versus inne formy zabudowy mieszkaniowej w Gdańsku – percepcja i waloryzacja warunków zamieszkania, [w:] Jażdżewska I. (red.), Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast, XXIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, UŁ, Łódź, 251–260.
 • Rzyski S., Mędrzycka K., 2008, Migration processes in Pomorskie region of Republic of Poland. The survey research results, [w:] Migration, social and economic development of the Baltic sea region countries, Immanuel Kant University, Kaliningrad, 42–56.
 • Rzyski S., Mędrzycka K., 2008, Migracja i jej wlienia na rynok truda w Polszy i Pomorskom Województwie [w:] Emelianoba L. L., Fjedorow G. M. (red.), Migracjonnyje procesy w jużno-wastocznoj czasti regiona Baltijskowo morja, IRgu Immanuela Kanta, Kaliningrad, 68–115.
 • Rzyski S., Mędrzycka K., 2008, Migration processes in Poland and Pomorskie region [w:] Fedorov G. M., Arbusauskaite A. L. (red.), New approach to migration regulation in south-eastern Baltic sea area: the European context, KU, Klaipeda, 21–29.
 • Rzyski S., Mędrzycka K., 2008, Polish migration policy and regulations [w:] Fedorov G. M., Arbusauskaite A. L. (red.), New approach to migration regulation in south-eastern Baltic sea area: the European context, KU, Klaipeda, 57–60.
 • Rzyski S., Mędrzycka K., 2008, Attitudes of inhabitants of the city of Gdansk towards migration processes [w:] Fedorov G. M., Arbusauskaite A. L. (red.), New approach to migration regulation in south-eastern Baltic sea area: the European context, KU, Klaipeda, 87–95.