EN

Centrum Doskonałości RECOURSE

Tytuł

Centrum Doskonałości RECOURSE (Research and Education Centre for Urban Socio-Economic Development)

Fundator

  • niegdyś: Komisja Europejska (5 Program Ramowy), obecnie projekt własny Katedry Geografii Społeczno-Ekonomicznej UG

Cel

  • wymiana wiedzy oraz interdyscyplinarna, twórcza dyskusja na tematy związane z szeroko pojętą polityką miejską i geografią społeczno-ekonomiczną
  • publiczna prezentacja i dyskusja wyników projektów naukowych prowadzonych przez pracowników Katedry

Okres realizacji

2002 – teraz

Osoby zaangażowane

Produkty

  • od 2004 r. ponad 120 prelekcji osób reprezentujących środowiska naukowe i praktyczne z całego świata (stan na 18.01.2017)

,