EN

Olimpiada Geograficzna

Tytuł

Olimpiada Geograficzna – zawody okręgowe

Fundator

  • Polskie Towarzystwo Geograficzne

Cele

  • rozbudzanie wśród młodzieży szkolnej zainteresowania geografią i naukami geograficznymi,
  • wykrywanie i rozwijanie uzdolnień,
  • pobudzanie do twórczego myślenia,
  • podnoszenie poziomu wiedzy geograficznej uczniów i umiejętności jej zastosowania w działaniu praktycznym.

Okres realizacji

1974 – obecnie

Osoby z KGE UG zaangażowane w prace Komitetu Okręgowego w Gdańsku

, ,