EN

dr Magdalena Szmytkowska

Stanowisko

Adiunkt w Katedrze Geografii Społeczno-Ekonomicznej
Zastępca Kierownika Katedry Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Zainteresowania badawcze

 • geografia społeczna
 • geografia miast
 • geografia osadnictwa
 • rozwój obszarów zurbanizowanych
 • procesy demograficzne i migracje
 • procesy metropolizacji

Projekty

Wybrane publikacje

Książki

 • Szmytkowska M. (red.), 2017, Turystyka i turysta nad Bałtykiem, Gdańskie Teki Turystyczno-Krajoznawcze, tom 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 233.
 • Szmytkowska M., 2017, Kreacje współczesnego miasta. Uwarunkowania i trajektorie rozwojowe polskich miast średnich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Szmytkowska M., Sagan I. (red.), 2012, Miasto w dobie neoliberalnego urbanizmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Szmytkowska M., Czepczyński M., Tomaszewski G., Lichocki Ł., Perzanowska M., Deska P., 2011, Studium porównawcze polityki gospodarczej, rynku pracy i struktury zatrudnienia Brandenburgii, Berlina i Województwa Lubuskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, DS Consulting, Gdańsk-Zielona Góra.
 • Szmytkowska M., Czepczyński M., Masik G., 2010, Trendy rozwoju oraz ocena jakości kapitału ludzkiego w województwie pomorskim. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk.
 • Szmytkowska M., 2008, Przestrzeń społeczna miasta w okresie transformacji. Przypadek Gdyni. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Wybrane artykuły

Wybrane rozdziały w książkach

 • Szmytkowska M., 2017, Wstęp, [w:] M. Szmytkowska (red.), 2017, Turystyka i turysta nad Bałtykiem, Gdańskie Teki Turystyczno-Krajoznawcze, tom 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 7-12.
 • Szmytkowska M., 2015, Gdynia – w poszukiwaniu miejskiej tożsamości i jej edukacyjnych odniesień, [w:] T. Sadoń-Osowiecka (red.), Miejsce przestrzeń krajobraz. Edukacyjne znaki, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 153-168.
 • Szmytkowska M., 2015, Polityka neoliberalna w mieście i jej społeczno-przestrzenne konsekwencje, [w:] J. Bach-Głowińska (red.), Poszukiwanie modelu inteligentnego miasta. Przykład Gdańska i Glasgow, Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa, 195-210.
 • Szmytkowska M., 2014, Po-rydzyńska geografia: gdzie jest i dokąd zmierza, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Dorobek polskiej geografii po konferencji w Rydzynie. Ocena krytyczna. Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii, Tom 8, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 205-218.
 • Szmytkowska M., 2014, Procesy metropolizacji w Trójmieście – ku obszarowi metropolitalnemu czy spolaryzowanemu duopolowi? [w:] K.Kuć-Czajkowska, M. Sidor (red.) Miasta aglomeracje metropolie. W nurcie globalnych przemian Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Łódź, 77-98.
 • Szmytkowska M., 2014, Ku urbs czy sub-urbs? Przestrzeń i mieszkańcy nowych osiedli mieszkaniowych w obszarach peryferyjnych dużych miast, [w:] M. Madurowicz (red.) Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 550-562.
 • Szmytkowska M., Nowicka K., 2013, Cultural tourism as a factor of regional development. Example of the Hel Peninsula [w:] C. Mądry (red.), Regions and their socio-economic growth, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań, 125-136.
 • Szmytkowska M., Murzyn-Kupisz M., 2012, Procesy studentyfikacji w przestrzeni polskich miast: na przykładzie Krakowa i Trójmiasta, Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 199-219.
 • Szmytkowska M., 2010, Miasta w mieście czy monofunkcyjne dzielnice rezydencjonalne? Współczesne zespoły mieszkaniowe na przykładzie Gdyni Zachód. [w:] L. Michałowski, D. Rancew-Sikora, A. Bachórz (red.), Miasto nie-miasto. Refleksje o mieście jako społeczno-kulturowej hybrydzie, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 104-120.
 • Szmytkowska M., 2009, Tożsamość miejsc i ludzi. Gdynia i gdynianie, [w:] M. Gawron, H. Głogowska (red.), Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni. Gdynia w warunkach współczesnej unifikacji i dywersyfikacji kulturowo-cywilizacyjnej, Zeszyty Gdyńskie 4, Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni, 41-54.
 • Szmytkowska M., Sagan I., Masik G., 2009, Postawy przedsiębiorcze mieszkańców Gdyni [w:] Z. Zioło,
  T. Rachwał (red.), Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Przedsiębiorczość – Edukacja 5, UP w Krakowie, Warszawa – Kraków, 228-243.
 • Szmytkowska M., 2008, Przemiany miejskich struktur funkcjonalno-przestrzennych w kontekście integracji europejskiej. Przykład Gdyni, [w:] S. Dołzbłasz, A. Raczyk (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Europa bez granic – nowa jakość przestrzeni, Rozprawy Naukowe IGiRR UW 4, Uniwersytet Wrocławski, 243-250.
 • Szmytkowska M., 2008, Kształtowanie nowych funkcji centrów czy symptomy kryzysów ulic ‘salonów miast’?, [w:] B. Jałowiecki, W. Łukowski (red.) Szata informacyjna miasta, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 126-136.
 • Szmytkowska M., 2007, Socio-spatial structures of Polish cities: planned socialist mosaic vs. spontaneous postsocialist homogeneity, http://conferencias.iscte.pt/viewpaper.php?id=7&cf=3.
 • Szmytkowska M., 2006, Zmiany przestrzenne i przeobrażenia społeczne strefy podmiejskiej Gdyni w ujęciu historycznym, [w:] M. Czepczyński (red.) Przestrzenie miast postsocjalistycznych. Studia społecznych przemian przestrzeni zurbanizowanej, Katedra Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk-Poznań, 207-215.
 • Szmytkowska M., Sagan I., 2006, Social Well-Being and Multi-Level Governance: the Case of Gdynia [w:] M. Harland (red.) Globalization and the Future of Economic, Social and Cultural Rights, Kentigern Publishing, Glasgow, 113-124.
 • Sagan I., Czepczyński M., Masik G., Rzyski S., 2006, Równoważenie procesów suburbanizacji w obszarze metropolitalnym Trójmiasta [w:] F. Pankau (red.) Studia nad obszarem metropolitalnym Trójmiasta. Pomorskie Studia Regionalne. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk, 123-189.
 • Szmytkowska M., Masik G., 2005, Społeczne aspekty suburbanizacji w obszarze metropolitalnym Trójmiasta [w:] P. Lorens (red.), Problem suburbanizacji, Biblioteka Urbanisty, Urbanista, Warszawa, 71-80
 • Szmytkowska M., 2005, The Role of ‘Industrial Knowledges’ in Economic Development of Post-industrial Regions, Regions: the Newsletter of the Regional Studies Association, 257, 16-18.
 • Szmytkowska M., 2004, Warunki mieszkaniowe jako istotny wyznacznik społeczno-przestrzennej polaryzacji miast. Przypadek Gdyni, [w:] I. Jażdżewska, Zróżnicowanie warunków życia w mieście, XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 215-226.
 • Szmytkowska M., 2004, Kontekst europejski w działalności samorządów lokalnych Trójmiasta, [w:] S. Ciok, D. Ilnicki, Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Regionalny wymiar integracji europejskiej, Tom 8, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 199-208.
 • Szmytkowska M., Czepczyński M., 2004, Przemysł w mieście poprzemysłowym. Przykład Gdyni. [w:] Z. Zioło, Z. Makieła (red.) Przemiany struktur przemysłowych. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków, 43-52.
 • Szmytkowska M., 2003, Wpływ nowych inwestycji na wizerunek miasta i przestrzeń społeczną Gdyni [w:] T. Marszał (red.), Budownictwo w przestrzeni lokalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Szmytkowska M., Czepczyński M., 2003, Rola granicy państwowej w rozwoju lokalnym. Opowieść o dwóch miastach: Lidzbark Warmiński i Bartoszyce, [w:] J. Runge (red.) Granice. Obszary przygraniczne. Euroregiony, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 2154, 242-248.
 • Szmytkowska M., 2002, Gdynia poprzemysłowa przełomu XX i XXI wieku, [w:] Namyślak B., Kozieł R. (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, Tom VII, Instytut Geograficzny Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 115-134.

Wybrane prace o charakterze aplikacyjnym i projektowym

 • Szmytkowska M., 1998, Przemiany społeczno-gospodarcze w Gdyni w latach 1994-1997, maszynopis, Urząd Miasta Gdyni.
 • Szmytkowska M., Toczyski W., Zaucha J., Szydarowski W., 1996, Competition and Co-operation in the Baltic Sea Region [w:] European Space Baltic Space, Polish Space part II, ARL Hannover – Euroreg, Warszawa.
مبل راحتی صندلی مدیریتی صندلی اداری میز اداری وبلاگدهی گن لاغری بازی اندروید تبلیغات کلیکی آموزش زبان انگلیسی پاراگلایدر مارکت اندروید خرید بلیط هواپیما پروتز سینه پروتز باسن پروتز لب میز تلویزیون