EN

dr Joanna Stępień

Stanowisko naukowe

Adiunkt w Katedrze Geografii Społeczno-Ekonomicznej w Instytucie Geografii na Wydziale Oceanografii i Geografii UG

Zainteresowania badawcze

 • zarządzanie strategiczne rozwojem regionalnym i lokalnym
 • ewaluacja polityk publicznych
 • rozwój obszarów metropolitalnych
 • jakość życia w mieście
 • geografia medyczna i socjologia zdrowia

Projekty

Wybrane publikacje

Książki

 • Stępień J., 2017. Społeczne i przestrzenne uwarunkowania zdrowia kobiet. Przykład Gdyni. Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 • Stępień J., 2013. Postawy i zachowania zdrowotne a dostępność opieki medycznej. Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, maszynopis.

Rozdziały w książkach

 • Stępień J., 2015. Impact of Demographic Change on City Development in Poland [w:] Young Leaders Program, School of Local Governance, National Graduate Institute for Policy Studies. Tokyo, maszynopis.

Artykuły naukowe

 • Stępień J., 2018. Urban green space as a tool for cohesive and healthy urban community [w:] T. Zielinski, I. Sagan, W. Surosz (red.), Interdisciplinary Approaches for Sustainable Development Goals. GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences. Springer, Cham.
 • Stępień J., 2014. Przestrzenne i społeczne uwarunkowania profilaktyki zdrowotnej kobiet. Przykład Gdyni [w:] W. Szymańska (red.), 2014. Elementy rozwoju społecznego regionów nadmorskich, Regiony Nadmorskie 22, Gdańsk.
 • Stępień J., 2013. Przestrzenne i społeczne bariery profilaktyki zdrowotnej kobiet w Gdyni [w:] T. Wiskulski, M. Pilarski (red.), 2013, Współczesne zagadnienia, problemy i wyzwania w badaniach geograficznych, tom 2, Gdańsk, 55-62.
 • Stępień J., 2012. Organizacja przestrzenna opieki zdrowotnej jako miernik jakości życia w miastach [w:] I. Sagan, M. Szmytkowska (red.), 2012, Miasto w dobie neoliberalnego urbanizmu, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 179-191.
 • Stępień J., 2011. Przestrzenne zróżnicowanie stanu zdrowia Polek a zrównoważony rozwój regionów [w:] W. Wysota, J. Biegańska, W. Gamrat, A. Gil, A. Pospieszyńska (red.), 2011, Rozwój zrównoważony regionów Polski, Wyd. Naukowe UMK w Toruniu, Toruń, 339-348.
 • Stępień J., 2010. Przestrzenne zróżnicowanie zachowań zdrowotnych Polek w profilaktyce nowotworu szyjki macicy [w:] S. Sitek (red.), 2010, Stare i nowe problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, PTG o/katowicki, UŚ, Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec, 93-99.
 • Stępień J., 2009. Zachowania zdrowotne w kontekście dostępności opieki medycznej w przestrzeni miejskiej. Przykład Gdyni, [w:] L. Kasprzak (red.), Badania podstawowe i aplikacyjne w naukach geograficznych, Wyd. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, 221-227.
 • Stępień J., 2008. Świadczenia medyczne poradni kardiologicznych w Gdyni a struktura społeczna mieszkańców, Rocznik Gdyński 20, Wyd. Towarzystwa Miłośników Gdyni, Gdynia, 80-99.

Prace o charakterze aplikacyjnym