EN

mgr Jan Frankowski

Stanowisko

Asystent naukowy w Katedrze Geografii Ekonomicznej

Zainteresowania badawcze

 • polityka miejska i regionalna
 • energia na obszarach zurbanizowanych
 • geografia społeczna
 • zarządzanie strategiczne procesami rozwojowymi
 • ewaluacja polityk publicznych

Projekty

Publikacje

Wybrane ewaluacje

 • Ocena efektów realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (2016), udział w badaniu realizowanym przez IMAPP i Instytut Badań Strukturalnych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
 • How do EU-15 Member States Benefit from the Cohesion Policy in the V4? (2015-2016), współpraca przy badaniu realizowanym przez IMAPP i Instytut Badań Strukturalnych dla Ministerstwa Rozwoju.
 • Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej (2015-2016), udział w badaniu realizowanym przez IMAPP oraz PC++ dla Ministerstwa Rozwoju.
 • Ocena ex-ante projektu Regionalnych Programów Strategicznych oraz RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (2013-2014), udział w badaniu realizowanym przez Instytut Badań Strukturalnych oraz Coffey International Development dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
 • Ocena ex-ante projektu Umowy Partnerstwa 2014-2020 (2013-2014), udział w badaniu realizowanym przez Instytut Badań Strukturalnych oraz Coffey International Development dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
 • Ewaluacja ex-ante Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (2013-2014), współpraca przy badaniu realizowanym przez Instytut Badań Strukturalnych oraz Coffey International Development dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
 • Ewaluacja ex-ante dla projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 z uwzględnieniem możliwości wdrożenia instrumentów finansowych dla realizacji celów rozwojowych województwa (2013-2014), udział w badaniu realizowanym przez Instytut Badań Strukturalnych, Coffey International Development oraz PAG Uniconsult dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
 • Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (2013-2014), współpraca przy badaniu realizowanym przez Instytut Badań Strukturalnych oraz Coffey International Development dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
 • Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem w województwie kujawsko-pomorskim do roku 2020 (2013), współpraca przy badaniu realizowanym przez Instytut Badań Strukturalnych oraz Agrotec Polska dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.
 • Diagnoza potrzeb rozwojowych regionu w kontekście realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (2013), udział w badaniu realizowanym przez Instytut Badań Strukturalnych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
 • Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach IV Osi Priorytetowej PO IG na stan środowiska naturalnego oraz efektywność energetyczną w Polsce(2012), udział w badaniu realizowanym przez Instytut Badań Strukturalnych dla Ministerstwa Gospodarki.
 • Inne prace o charakterze aplikacyjnym