EN

mgr Jacek Niesyt

Stanowisko

Pracownik naukowo-techniczny w Katedrze Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Zainteresowania badawcze

  • geografia społeczno-ekonomiczna
  • dydaktyka geografii

Projekty

Wybrane publikacje

  • Skup J., Niesyt J., Rzymowski S., 1995, Rola informacji statystycznej w regionalnych badaniach geograficzno-ekonomicznych, Biblioteka Wiadomości Statystycznych, Statystyka Regionalna 45, Warszawa, 16-27.
  • Skup J., Niesyt J., Drwal J., 1995, Środowisko geograficzne i struktura przestrzenno-funkcjonalna miasta [w:] J. Banach (red.), Zarys dziejów Rumi, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, 11-26.
  • Skup J., Niesyt J., 1992, Rozwój przestrzenno-gospodarczy Elbląga w aspekcie zmiany jego funkcji administracyjnej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica 17, Łódź, 169-180.
  • Skup J., Niesyt J., 1984, Związki przestrzenne aglomeracji gdańskiej z zapleczem w zakresie dojazdów do pracy, Czasopismo Geograficzne 55(2), 191-204.