EN

Wpływ podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej na sytuację społeczno-materialną gospodarstw domowych OM G-G-S

Autor zdjęcia: Jan Frankowski

Tytuł

Wpływ podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej na sytuację społeczno-materialną gospodarstw domowych Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OM G-G-S)

Fundator

  • Uniwersytet Gdański (badania własne)

Cel projektu

  • diagnoza warunków życia, sytuacji materialnej oraz zachowań energetycznych gospodarstw domowych po instalacji ogrzewania miejskiego w budynkach.

Okres realizacji

2016 – 2017

Osoby zaangażowane

Produkty