EN

dr inż. Grzegorz Masik

Stanowisko

Adiunkt w Katedrze Geogafii Społeczno-Ekonomicznej

Zainteresowania badawcze

 • polityka regionalna
 • jakość życia
 • planowanie przestrzenne w miastach
 • percepcja przestrzeni lokalnej
 • technologie GIS

Projekty

Publikacje

Książki

Artykuły naukowe

Rozdziały w książkach

 • Masik G., Woźniak E., 2013, Gmina Wejherowo – miejsce i ludzie [w:] B. Breza (red.), Dzieje gminy Wejherowo, Imagine Design Group, Kraków, 11-33.
 • Masik G., 2013, Odporność województwa pomorskiego na kryzys ekonomiczny [w:] E. Małuszyńska (red.), Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów. Perspektywa europejska, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 177-189.
 • Masik G., 2012, Neoliberalizm w polityce przestrzennej dużych miast w Polsce [w:] I. Sagan, M. Szmytkowska (red.), Miasto w dobie neoliberalnego urbanizmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 211-221.
 • Masik G., Szmytkowska M., Sagan I., 2009, Postawy przedsiębiorcze mieszkańców Gdyni [w:] Z. Zioło,
  T. Rachwał (red.), Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Przedsiębiorczość – Edukacja, UP w Krakowie, Warszawa – Kraków 5, 228-243.
 • Masik G., Sagan I., Czepczyński M.,Rzyski S., 2006, Równoważenie procesów suburbanizacji w obszarze metropolitalnym Trójmiasta [w:] F. Pankau (red.) Studia nad obszarem metropolitalnym Trójmiasta. Pomorskie Studia Regionalne. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk, 123-189.
 • Masik G., Szmytkowska M., 2005, Społeczne aspekty suburbanizacji w obszarze metropolitalnym Trójmiasta, [w:] P. Lorens (red.) Problem suburbanizacji, Biblioteka Urbanisty, Tom 7, Urbanista, Warszawa, 71-80.