EN

mgr Dominika Studzińska

Stanowisko

Asystentka naukowa w Katedrze Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Zainteresowania badawcze

  • współpraca transgraniczna
  • polityka regionalna
  • postrzeganie oraz wykorzystywanie granic w życiu codziennym
  • geografia rolnictwa
  • wpływ funduszy unijnych na rozwój obszarów wiejskich

Projekty

Publikacje