EN

dr Antoni Korowicki

Stanowisko

Starszy wykładowca w Katedrze Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Zainteresowania badawcze

 • turystyka globalna i regionalna oraz polityka w tym zakresie
 • strategie rozwoju turystyki regionów nadmorskich i pojeziernych
 • zarządzanie strategiczne w turystyce
 • technologie informacyjne w gospodarce turystycznej
 • rynek i handel elektroniczny w turystyce
 • zasoby turystyki morskiej i nadmorskich regionów turystycznych

Projekty

Wybrane publikacje

 • Chomka M., Korowicki A., 2015, Wybrane problemy wykorzystania morskiej przestrzeni w turystyce na przykładzie województwa pomorskiego, [w:] Durydiwka M., Duda-Gromada K. (red.), Przestrzeń w turystyce. Znaczenie i wykorzystanie, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 253-268.
 • Korowicki A., Kubiak B., 2011, Reengineering of the Tourism Industry and Its Information Management, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 3, 13-24.
 • Kubiak B., Korowicki A., 2006, Computer Networks and Multimedia Techniques In Development of Virtual Organisations and e-Commerce [w:] Studium and Proceedings 6, Polish Association of Knowledge Management, Bydgoszcz, 44-56.
 • Kubiak B., Korowicki A., 2006, Reengineering and Processes Modelling in Organisations, [w:] Koncepcje, modele i metody zarządzania informacją i wiedzą, Praca zbiorowa pod redakcja naukową Aleksandra Binsztoka i Kazimierza Perechudy, Prace Naukowe AE im. O Langego we Wrocławiu nr 1132, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 132-141.
 • Kubiak B., Korowicki A., 2006, Information Technology in Spa Tourism Development [in:] Conditions of the Foreign Tourism Development in Central and Eastern Europe 9, University of Wroclaw, 355-369.
 • Kubiak B., Korowicki, A., 2004, System zarządzania wiedzą w organizacjach. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Wybrane problemy elektronicznej gospodarki i zarządzania wiedzą, 183, 69-82.